Esports Awards ប្រកាសភាពជាដៃគូរយៈពេលបីឆ្នាំជាមួយ Esports World Cup

ពានរង្វាន់ Esports ដែលជាស្ថាប័នឧស្សាហកម្មឈានមុខគេដែលទទួលស្គាល់ភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងហ្គេមដែលមានការប្រកួតប្រជែងបានចូលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលបីឆ្នាំជាមួយ Esports World Cup (EWC) ដែលជាការប្រកួតកីឡាដែលមានចំណងជើងច្រើនដែលគាំទ្រដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត។

កិច្ចសហការនេះនឹងឃើញពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Esports ឆ្នាំ 2024 ឆ្នាំ 2025 និងឆ្នាំ 2026 ដែលប្រារព្ធឡើងជាមួយ EWC ក្នុងទីក្រុង Riyadh ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត។Esports (ESIC) ​រួម​កម្លាំង​គ្នា​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ខុស​ក្នុង​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក

ភាពជាដៃគូនេះបង្ហាញពីឱកាសរីកចម្រើនដ៏សំខាន់សម្រាប់អង្គភាពទាំងពីរ។ ពានរង្វាន់ Esports មានគោលបំណងបង្កើនលទ្ធភាព និងធនធានដ៏ទូលំទូលាយរបស់ EWC ដើម្បីបង្កើនពានរង្វាន់បង្ហាញបទពិសោធន៍តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍កម្រាលព្រំក្រហមដែលបានពង្រីក និងគំនិត “Esports Village” ។ ផ្ទុយទៅវិញ EWC ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការភ្ជាប់ខ្លួនវាជាមួយនឹងកម្មវិធីពានរង្វាន់ដែលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អ បង្កើនកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទិដ្ឋភាពកីឡា។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពជាដៃគូនេះក៏បានបង្កើតការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងសហគមន៍កីឡាអេឡិចត្រូនិកទាក់ទងនឹងកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ជាពិសេសទាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្ត្រី សិទ្ធិ LGBTQ+ និងការចាប់ពិរុទ្ធ។ អ្នករិះគន់ខ្លះចាត់ទុកកិច្ចសហការនេះថាជាទម្រង់មួយនៃ “ការបោកបញ្ឆោតកីឡា” ដែលប្រទេសនេះប្រើប្រាស់កីឡា esports ដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាទាំងនេះ។

ពានរង្វាន់ Esports បានដោះស្រាយយ៉ាងសកម្មនូវកង្វល់ទាំងនេះ។ ពួកគេសង្កត់ធ្ងន់លើលក្ខណៈឯករាជ្យនៃដំណើរការផ្តល់រង្វាន់ ដោយធានាថា EWC នឹងមិនមានឥទ្ធិពលលើការតែងតាំង ឬការវិនិច្ឆ័យឡើយ។

លើសពីនេះទៀត ពួកគេប្តេជ្ញាធានានូវបញ្ជីភ្ញៀវចម្រុះ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឧស្សាហកម្មកីឡាអេឡិចត្រូនិកពិភពលោក។ ដោយទទួលស្គាល់ពីសក្តានុពលសម្រាប់ការធ្វើពហិការ ពានរង្វាន់ Esports កំពុងស្វែងរកជម្រើសនៃការប្រារព្ធពិធីផ្សេងៗនៅខាងក្រៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពេលក្រោយក្នុងឆ្នាំ 2024។

សម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្រ្តនេះផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍សក្តានុពលសម្រាប់ទាំង Esports Awards និង EWC ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពជាដៃគូត្រូវការកិច្ចសន្ទនាដែលកំពុងបន្ត ដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់ជុំវិញសិទ្ធិមនុស្ស និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសហគមន៍កីឡាអេឡិចត្រូនិក។