ឯកឧត្ដម សុខ សប្បាយណា ៖ «ស៊ីហ្គេម២០២៣គឺ​ជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា សូមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ប្រឹងប្រែងធ្វើ​ឲ្យបានល្អបំផុត»

CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ «ស៊ីហ្គេម-អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ២០២៣ ជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា ដូច្នេះសូមបងប្អូនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រឹងប្រែងធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុត ពីព្រោះដើម្បីសង្គមជាតិ និងដើម្បីប្រទេសជាតិយើង។ ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា មិនមែនតែរបស់ សសយក មិនមែនតែរបស់ CAMSOC ទេ…តែជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា»។

នេះជាប្រសាសន៍របស់ ឯកឧត្ដម សុខ សប្បាយណា ប្រធានគណៈកម្មការស្ម័គ្រចិត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម-អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម (CAMSOC-CAMAPGOC) នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងពីរ។

ឯកឧត្ដម សុខ សប្បាយណា បាន​លើក​ឡើងថា ការរួមចំណែក​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ និងជា​ពិសេស អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ដែល​លះបង់ពេលវេលា កម្លាំងកាយ​ចិត្ត​ដើម្បី​ចូលរួម​​​ជួយ​កីឡា​​ស៊ីហ្គេម-អាស៊ាន​ប៉ារ៉ាហ្គេម​គឺ​ឱកាស​បង្ហាញ​ពិភពលោក​ឲ្យ​ឃើញ​​យ៉ាង​ច្បាស់​ថា នេះហើយជាខ្មែរ។ នេះហើយជាការស្វាគមន៍របស់​ខ្មែរ​ទៅកាន់ពិភពលោក។ នេះហើយជាការបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកឃើញ​ថា កម្ពុជាមានមោទកភាព​ប៉ុណ្ណា​​ពេល​រៀបចំស៊ីហ្គេមបានល្អបំផុត។អានពត៌មានប្រចាំថ្ងៃ