ម្ចាស់មេដាយមាសអត្តពលកម្មវៀតណាមមានកិត្តិយសដែលបានកាន់ភ្លើងគប់ស៊ីហ្គេមរត់ដង្ហែនៅវៀតណាម

កីឡាការិនីអត្តពលិកកម្ម Nguyen Thi Huyen ម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេម លើកទី៣១ ឆ្នាំ២០២១ បានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបក្រៃលែង និងមានកិត្តិយសដែលបានកាន់ភ្លើងគប់ស៊ីហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងពិធីដង្ហែព្រះអគ្គីជ័យកីឡានៅប្រទេសវៀតណាម។

ពិធីដង្ហែភ្លើងគប់នេះរៀបចំធ្វើនៅគ្រប់ប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ដោយស្ថានទូតកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំអត្តពលិកឆ្នើមៗដើម្បីកាន់ភ្លើងគប់រត់ដង្ហែ។ ផ្ដើមចេញពីប្រទេសវៀតណាម កីឡាការិនីអត្តពលកម្មឆ្នើម Nguyen Thi Huyen ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់ភ្លើងគប់រត់ និងបន្តទៅប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ត្រូវធ្វើបែបនេះដែរ។

កីឡាការិនីវៀតណាមរូបនេះជាម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាជាតិរបស់វៀតណាម និងម្ចាស់មេដាយមាសរត់ចម្ងាយ៤០០ម៉ែត្រ និងរត់បណ្តាក់ ៤x៤០០ម៉ែត្រ ពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣១។

កីឡាការិនីអត្តពលកម្មឆ្នើម Nguyen Thi Huyen បានប្រាប់ថា ជារឿងមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលខ្លួនទទួលបានឱកាសកាន់ភ្លើងគប់ស៊ីហ្គេមរត់ដង្ហែក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនសម្រាប់កីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី៣២ ឆ្នាំ២០២៣ នៅប្រទេសកម្ពុជា។អានពត៌មានប្រចាំថ្ងៃ