ចង់ដឹងបន្ថែមអំពីក្រុមទាំងអស់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ MSI 2024?

ជាដំបូង អ្នកត្រូវដឹងថា ទម្រង់នៃ MSI ត្រូវបានកែលម្អ ដោយធ្វើឱ្យការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើង នៅពេលដែលក្រុមប្រយុទ្ធគ្នាសម្រាប់វគ្គជម្រុះ Worlds 2024 ។

G2 Esports គឺជាក្រុមដំបូងគេម្តងទៀតដែលទទួលបានកន្លែងនៅក្នុងការអញ្ជើញពាក់កណ្តាលរដូវកាលនៅឆ្នាំនេះ។

តាមរយៈការដណ្តើមបានជ័យជម្នះនៅក្នុងការប្រកួត League of Legends EMEA Championship (LEC) Winter 2024 playoffs និងការពារតំណែងរបស់ពួកគេដោយជោគជ័យ ពួកគេបានទទួលបានកន្លែងមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅ MSI ។

បញ្ជីពេញលេញនៃក្រុមទាំងអស់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ MSI 2024
វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា League of Legends Japan League (LJL) ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការប្រកួតជម្រុះ PCS ដែលជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវរបស់ពួកគេក្នុងការជម្រុះសម្រាប់ MSI ។

ជាលទ្ធផល តំបន់នេះលែងមានកន្លែងផ្ទាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទៀតហើយ

LEAGUE AND QUALIFICATION PATH TEAMS QUALIFIED FOR MSI 2024
EMEA — LEC Winter 2024 champion G2 Esports
EMEA — LEC Spring 2024 champion TBC
Korea — LCK Spring 2024 champion TBC
Korea — LCK Spring 2024 runner-up TBC
China — LPL Spring 2024 champion TBC
China — LPL Spring 2024 runner-up TBC
North America — LCS Spring 2024 champion TBC
North America — LCS Spring 2024 runner-up FlyQuest
Taiwan/Hong Kong/Macau/Southeast Asia/Oceania — PCS Spring 2024 champion TBC
Vietnam — VCS Spring 2024 champion TBC
Brazil — CBLOL Split 1 2024 champion TBC
Latin America — LLA Opening Season 2024 champion TBC

តើ MSI 2024 ជាអ្វី?

MSI គឺជាការប្រកួតប្រចាំឆ្នាំដែលរៀបចំដោយ Riot Games ដែលជាធម្មតាធ្វើឡើងនៅចន្លោះរដូវផ្ការីក និងរដូវក្តៅនៃលីកក្នុងតំបន់ផ្សេងៗ។ វាបម្រើជាការប្រកួតអន្តរជាតិពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ដែលក្រុមកំពូលមកពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នាបង្ហាញជំនាញ និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេនៅលើឆាកសកល។

Riot Games បានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ MSI 2024 ដែលក្រុមដែលទទួលជ័យជម្នះទទួលបានវគ្គជម្រុះដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ Worlds 2024 ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃរដូវកាលនេះ។អានពត៌មានប្រចាំថ្ងៃ