ក្លឹប Everton ប្រឈម​នឹង​ការ​ដាក់ពីន័យម្ដងទៀត បើរកឃើញមានបំពានច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្លឹបEverton អាចប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតពី Premier League ប្រសិនបើគណនីបន្ទាប់របស់ពួកគេបំពានច្បាប់នៃប្រាក់ចំណេញ និងនិរន្តរភាព ហើយក្លឹប​ត្រូវ​បាន​កាត់​១០​ពិន្ទុ​ពី​បទ​ល្មើស​បទប្បញ្ញត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់ Premier League។

ការចោទប្រកាន់នេះទាក់ទងទៅនឹងការខាតបង់ចំនួន 372 លានផោនដែលប្រកាសដោយក្លឹបនៅចន្លោះឆ្នាំ 2018 និង 2021  និង គណៈកម្មាការបានសំរេចថាក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2021/22 Everton បានបញ្ចប់ការខាតបង់ចំនួន 124.5 លានផោន។

ក្របខណ្ឌ Premier League បានផ្តល់អនុសាសន៍ថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ហើយរហូតដល់អតិបរមា 12 ពិន្ទុ។ ការ​សម្រេច​ចិត្ត​នឹង​ត្រូវ​កំណត់​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ ហើយ ច្បាប់នៃប្រាក់ចំណេញ និងនិរន្តរភាពមានន័យថា ក្លឹបត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យខាតបង់អតិបរមា 105 លានផោន។អានពត៌មានប្រចាំថ្ងៃ