កាលវិភាគ លទ្ធផល ទម្រង់ នៅ MPL KH ក្នុងរដូវកាលទី 6 នេះ

កម្មវិធី Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) Professional League Cambodia (MPL KH) រដូវកាលទី 6 គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ។ ក្រុមខ្មែរល្អបំផុតចំនួន 8 នឹងប្រកួតប្រជែងដណ្តើមជើងឯក និងចំណែកឯតោនៃរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 40,000 ដុល្លារ។អានពត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

ម្ចាស់មកុដជើងឯកក្នុង MPL KH រដូវកាលទី 6 ក៏នឹងតំណាងឱ្យប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រកួត Mobile Legends Mid-Season Cup (MSC) 2024 ផងដែរ។ ព្រឹត្តិការណ៍ពាក់កណ្តាលរដូវកាលនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ដែលមានក្រុម MLBB លំដាប់កំពូលមកពីជុំវិញពិភពលោក។ ប្រកួតប្រជែងដណ្តើមយកចំណែករបស់សត្វតោនៃរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 3 លានដុល្លារ។

ខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានលម្អិតនៃកម្មវិធី MPL KH រដូវកាលទី 6 រដូវទៀងទាត់ រួមទាំងកាលវិភាគ លទ្ធផល ទម្រង់ និងកន្លែងដែលត្រូវមើល។

ការណែនាំអំពី MPL KH រដូវកាលទី 6

MPL KH រដូវកាលទី 6 គឺជាលីក Mobile Legends ក្នុងស្រុកផ្លូវការដែលរៀបចំដោយ Moonton ។ រដូវកាលនីមួយៗក៏បម្រើជាវគ្គជម្រុះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិផ្សេងៗដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ MSC និង M-series ផងដែរ។

ទម្រង់ការប្រកួត

រដូវទៀងទាត់ (២៣ មីនា ដល់ ២៨ មេសា)

ការ​ប្រកួត​នឹង​ត្រូវ​លេង​ក្នុង​វគ្គ Single Round Robin Bo3

ក្រុមនឹងទទួលបានពិន្ទុដោយផ្អែកលើការអនុវត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងស៊េរីនីមួយៗ

 • ទទួលបាន 3 ពិន្ទុសម្រាប់ការឈ្នះ 2-0
 • ទទួលបាន 2 ពិន្ទុសម្រាប់ការឈ្នះ 2-1
 • ទទួលបាន 1 ពិន្ទុសម្រាប់ការចាញ់ 1-2
 • គ្មានពិន្ទុរកបានសម្រាប់ការចាញ់ 0-2
Top 6 នឹងឈានទៅវគ្គ Playoffs

វគ្គ Playoff (ថ្ងៃទី 15 ដល់ថ្ងៃទី 19 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024)

 • TBA
ក្រុមដែលចូលរួម

នេះគឺជាបញ្ជីក្រុមដែលប្រកួតប្រជែងក្នុងលីគ MLBB របស់កម្ពុជានាពេលខាងមុខ។

 • ជួបគ្នាឆាប់ៗ
 • ហ្គេម CFU
 • ក្រុម Flash KH
 • ក្រុមអតិបរមា
 • រឿងព្រេងនិទាន DRoar
 • PRO Esports
 • ក្រុម SV
 • Duck Rice Esports
អ្នក​គាំទ្រ​អាច​ពិនិត្យ​មើល​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ក្រុម​ទាំង​អស់​ដែល​បាន​ចូល​រួម​តាម​រយៈ​តំណ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ជូន

វដ្តរដូវទៀងទាត់

នេះគឺជារដូវកាលធម្មតាសម្រាប់ក្រុមទាំងអស់ដែលប្រកួតប្រជែង

ឈរ ក្រុម ការប្រកួត ពិន្ទុ
ទី 1 Duck Rice Esports ២-០
ទី 2 រឿងព្រេងនិទាន DRoar ២-០
ទី៣ ហ្គេម CFU ១-០
ទី៤ ក្រុម SV ១-០
ទី 5 ក្រុម Flash KH 0-2
ទី៦ ជួបគ្នាឆាប់ៗ 0-1
ទី 7 ក្រុមអតិបរមា 0-1
ទី 8 PRO Esports 0-2 0

តារាងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី 1 និងលទ្ធផល

ថ្ងៃទី 1 (ថ្ងៃទី 23 ខែមីនា)

ពេលវេលា (PH) ពេលវេលា (KH) ការប្រកួត
1:00 រសៀល 12:00 យប់ ជួបគ្នាឆាប់ៗ [1] ទល់នឹង [2] Droar Legends
4:00 ល្ងាច 3:00 រសៀល CFU Gaming [2] ទល់នឹង [0] PRO Esports
7:00 យប់ 6:00 ល្ងាច Team Flash KH [1] vs [2] Duck Rice Esports

ថ្ងៃទី 2 (ថ្ងៃទី 24 ខែមីនា)

ពេលវេលា (PH) ពេលវេលា (KH) ការប្រកួត
1:00 រសៀល 12:00 យប់ Team Max [1] ទល់នឹង [2] Team SV
4:00 ល្ងាច 3:00 រសៀល Duck Rice Esports [2] ទល់នឹង [0] PRO Esports
7:00 យប់ 6:00 ល្ងាច DRoar Legends [2] vs [1] Team Flash KH
តារាងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី 2 និងលទ្ធផល

ថ្ងៃទី 1 (ថ្ងៃទី 30 ខែមីនា)

ពេលវេលា (PH) ពេលវេលា (KH) ការប្រកួត
1:00 រសៀល 12:00 យប់ DRoar Legends ទល់នឹង Team Max
4:00 ល្ងាច 3:00 រសៀល ក្រុម SV ទល់នឹង PRO Esports
7:00 យប់ 6:00 ល្ងាច ជួបគ្នាឆាប់ៗនេះ vs CFU Gaming

ថ្ងៃទី 2 (ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា)

ពេលវេលា (PH) ពេលវេលា (KH) ការប្រកួត
1:00 រសៀល 12:00 យប់ Duck Rice Esports ទល់នឹង Team SV
4:00 ល្ងាច 3:00 រសៀល Team Max ទល់នឹង CFU Gaming
7:00 យប់ 6:00 ល្ងាច PRO Esports ទល់នឹង Team Flash KH
តារាងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី 3 និងលទ្ធផល

ថ្ងៃទី 1 (ថ្ងៃទី 6 ខែមេសា)

ពេលវេលា (PH) ពេលវេលា (KH) ការប្រកួត
1:00 រសៀល 12:00 យប់ CFU Gaming ទល់នឹង Duck Rice Esports
4:00 ល្ងាច 3:00 រសៀល Team SV vs Team Flash KH
7:00 យប់ 6:00 ល្ងាច Team Max vs ជួបគ្នាឆាប់ៗនេះ

ថ្ងៃទី 2 (ថ្ងៃទី 7 ខែមេសា)

ពេលវេលា (PH) ពេលវេលា (KH) ការប្រកួត
1:00 រសៀល 12:00 យប់ PRO Esports ទល់នឹង DRoar Legends
4:00 ល្ងាច 3:00 រសៀល ជួបគ្នាឆាប់ៗ vs Team SV
7:00 យប់ 6:00 ល្ងាច Duck Rice Esports ទល់នឹង Team Max