កម្មវិធីល្អបំផុតដើម្បីលេង BGMI នៅលើកុំព្យូទ័រ

អ្នកលេងអាចប្រើកម្មវិធីត្រាប់តាមដើម្បីលេង BGMI នៅលើកុំព្យូទ័រ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា BGMI មិនគាំទ្រជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីត្រាប់តាមទេ។

នេះមានន័យថាមានហានិភ័យនៃការត្រូវបានហាមប្រាមពីហ្គេមនេះ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេចាប់បានដោយប្រើកម្មវិធីត្រាប់តាម។ សូមពិនិត្យមើលកម្មវិធីត្រាប់តាមដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ BGMI ខាងក្រោម។

BlueStacks៖ BlueStacks គឺជាកម្មវិធីត្រាប់តាមដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយ ហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់ដំណើរការរលូន និងមុខងារដ៏ធំទូលាយរបស់វា។ វាក៏ជាកម្មវិធីត្រាប់តាមដែលងាយស្រួលបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរ។

NoxPlayer៖ NoxPlayer គឺជាកម្មវិធីត្រាប់តាមដ៏ពេញនិយមមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់ស្ថេរភាព និងជម្រើសប្ដូរតាមបំណងរបស់វា។ វាក៏មានឧបករណ៍ថតម៉ាក្រូដែលភ្ជាប់មកជាមួយផងដែរ ដែលអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកលេងហ្គេមដែលចង់ធ្វើកិច្ចការដដែលៗដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

MEmu៖ MEmu គឺជាកម្មវិធីត្រាប់តាមថ្មីមួយ ប៉ុន្តែវាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយសារដំណើរការលឿន និងការប្រើប្រាស់ធនធានទាប។ វាក៏ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីត្រាប់តាមមួយចំនួនដែលគាំទ្រដំណើរការ AMD ។អានពត៌មានប្រចាំថ្ងៃ